3FM nieuws

Algemene Voorwaarden Sponsorloop

 1. Nieuwschevron right
 2. Algemene Voorwaarden Sponsorloop

3FM Serious Request is een initiatief van NPO 3FM (hierna te noemen: 3FM) en wordt georganiseerd door 3FM, Bart de Graaffweg 2, 1202 JJ te Hilversum Inschrijving geschiedt uitsluitend onder deze Algemene Voorwaarden, zoals door 3FM is bepaald.

Elke deelnemer aan 3FM Serious Request: The Lifeline 2019 (hierna te noemen '3FMSR: The Lifeline'), stemt in met het deelnemen aan de sponsorloop onder eigen verantwoordelijkheid. Deze sponsorloop bestaat uit 25 verschillende etappes, van gemiddeld 19 km per etappe, op de route tussen Goes en Groningen.

Elke deelnemer zal zich houden aan deze Algemene Voorwaarden voor Deelname zoals vastgesteld door 3FMSR: The Lifeline.

Inschrijving

 • Deelname aan 3FMSR: The Lifeline is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers. Indien er vrije plekken zijn kan er alleen bij een chequepoint (startpunt) alsnog gestart worden met de sponsorloop.
 • Deelname aan 3FMSR: The Lifeline is alleen mogelijk indien de deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en daardoor akkoord is gegaan met deze Algemene Voorwaarden voor Deelname.
 • De deelnemer verklaart zich door inschrijving bekend met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden voor Deelname en onderwerpt zich hieraan.
 • Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen persoonlijke bezittingen en uitrusting tijdens 3FMSR: The Lifeline.
 • Voor inschrijving als deelnemer aan 3FMSR: The Lifeline geldt geen minimumleeftijd. Wel is het zo dat minderjarigen altijd onder begeleiding van (minimaal) 1 volwassene dienen te lopen, met een maximum van 2 minderjarigen per volwassene. Alle lopers, ook de minderjarigen, dienen te worden ingeschreven (door volwassenen).

Route en tijden

 • 3FM heeft het recht om bepaalde delen van de route waar nodig te veranderen. De deelnemer dient de door 3FM vastgestelde route te volgen. Meer informatie over de route volgt in een later stadium per mail.
 • 3FM heeft het recht om één of meerdere etappes te annuleren, bij organisatorische overmacht, onverwachte weersomstandigheden, of vanwege de veiligheid.
 • 3FM behoudt zich het recht voor start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen. Aangezien alle gelden – zowel inschrijf- als sponsorgeld – direct ten goede komen aan het Rode Kruis, bestaat er in dit geval geen recht op restitutie van inschrijfgelden.
 • Tijdens de sponsorloop wordt live radio gemaakt. De dj’s kunnen vanwege het uitzendschema niet wachten op deelnemers die eventueel achter blijven tijdens het meelopen van de etappe.
 • Bij annulering – met geldige reden - vanuit 3FM of bij annulering vanuit de deelnemer is restitutie van het inschrijfgeld en sponsorbedrag niet mogelijk, om bovengenoemde reden.
 • 3FMSR: The Lifeline is een sponsorloop zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en is geheel op eigen risico.
 • In verband met mogelijke wisselende ondergronden (zand, gras, beton, steen en/of asfalt) is deelname aan 3FMSR: The Lifeline helaas niet geschikt voor rolstoelgebruikers en kinder-/wandelwagens, tenzij dit specifiek vermeld wordt en in overleg met 3FM wordt goedgekeurd.

Veiligheid

 • De deelnemer aan 3FMSR: The Lifeline realiseert zich dat met deelname aan 1 (of meerdere) etappes mentale en fysieke krachten nodig zijn. De kans bestaat op materiële schade en/of letsel. Elke deelnemer verklaart dat het zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen of zijn/ haar mentale en fysieke gesteldheid voldoende is voor deelname aan 3FMSR: The Lifeline.
 • Deelname aan 3FMSR: The Lifeline is geheel voor eigen risico waarbij 3FM op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk is voor ongevallen en/of ziekte noch voor het verlies van persoonlijke bezittingen.
 • De deelnemer dient zich persoonlijk bij de start (en de finish) bij de zogeheten chequepoints aan (en af) te melden bij de contactpersoon/ meetingpoint zoals vermeld in de correspondentie.
 • De deelnemer is verplicht eventuele aanwijzingen van 3FM, verkeersregelaars alsmede van de politie strikt op te volgen. De huidige Wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht. Eventuele boetes en/of sancties zijn voor eigen rekening. Buiten de bebouwde kom lopen we links van de weg.
 • Wanneer er bij een deelnemer sprake is van onsportief gedrag en/of onbehoorlijk gedrag, voorafgaande of tijdens 3FMSR: The Lifeline is 3FM te allen tijde bevoegd om een deelnemer te diskwalificeren.
 • 3FM (inclusief de door 3FM ingehuurde partijen) is tijdens 3FMSR: The Lifeline bevoegd om een deelnemer uit te sluiten van de sponsorloop, indien niet verwacht wordt dat de deelnemer de afstand in goede fysieke en mentale gezondheid gaat halen.
 • Het spreekt voor zich dat een deelnemer geen afval en/of andere rommel langs de route achterlaat.

Door zich aan te melden voor 3FMSR: The Lifeline en deel te nemen aan één of meerdere etappes verklaart de deelnemer dat:

 1. Hij/zij op de hoogte is van de risico’s die deelname aan 3FMSR: The Lifeline met zich mee kunnen brengen.
 2. Hij/zij volledig op de hoogte is van het feit dat hij/zij volledig op eigen risico deelneemt.
 3. Hij/zij tijdens het uitvallen bij een etappe voor eigen vervoer moet zorgen naar het door de deelnemer gewenste punt.
 4. Hij/zij bij aankomst bij een ‘chequepoint’ voor eigen vervoer moet zorgen voor een veilige thuiskomst.
 5. Hij/zij erkent dat 3FM het recht heeft om, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid hem/haar uit te sluiten van deelname (betalingen worden niet gerestitueerd);
 6. Hij/zij in goede (mentale en fysieke) gezondheid en in goede fysieke conditie verkeert om deel te nemen aan de 3FMSR: The Lifeline
 7. Hij/zij verantwoordelijk is de juiste voorbereidingen te treffen voor deelname aan 3FMSR: The Lifeline. Zo dient men bijvoorbeeld de weersverwachtingen in de gaten te houden zodat de juiste kleding gedragen wordt en voldoende eten en drinken mee te nemen voor onderweg.

Tijdens 3FMSR: The Lifeline worden opnames gemaakt die kunnen worden gebruikt in de meeste brede zin van het woord. Door deel te nemen aan 3FMSR: The Lifeline ga je ermee akkoord dat je (inclusief portret) mogelijk te zien bent via diverse media, zoals televisie, internet, social media, beeld- en/of geluidsdragers, drukwerk e.d. en/of anderszins, daaronder mede begrepen voor onder meer informatieve, promotionele en publicitaire doeleinden. Aan je medewerking aan de opnamen en het gebruik daarvan kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan je medewerking aanleiding zijn of geven tot enige (nadere) vergoeding.

Het is verboden tijdens de wandeltochten:

 1. onder invloed te zijn van alcohol of drugs;
 2. zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
 3. reclame-uitingen bij zich te dragen, behoudens met specifieke toestemming van 3FM;
 4. geluidsdragers te gebruiken die hoorbaar of hinderlijk zijn voor anderen of de uitzending;
 5. huisdieren mee te nemen.

In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden voor Deelname van 3FMSR: The Lifeline niet voorzien, beslist 3FM.

Ster advertentie
Ster advertentie