Een playlist op z'n Paasbest

  1. Nieuwschevron right
  2. Een playlist op z'n Paasbest

Het is bijna Pasen! Dat betekent eieren zoeken en heerlijk uitgebreid brunchen met de familie. Maar wat is Pasen zonder paasverhaal? Niet veel. Daarom vertel ik het verhaal nog een keer, geïllustreerd met acht liedjes.

1. Lady Gaga - 'Judas'

Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen: "Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren." ’Dit bedroefde hen zeer. De één na de ander vroeg hem: "Ik toch niet, Heer?"

Hij antwoordde: "Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopt, die zal mij uitleveren. De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar weet de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was." Toen zei Judas, die hem later zou uitleveren: "Ik ben het toch niet, rabbi?" Waarop Jezus antwoordde: "Jij zegt het."

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

2. Alanis Morissette - 'Hands Clean'

Mattheus 27:24
Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er zelfs naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: "Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen."

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

3. Mother Love Bone - 'Crown Of Thorns'

Mattheus 27: 27-28
De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, [29] ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

4. The Gossip - 'Heavy Cross'

Mattheus 27: 31-21
Nadat ze Jezus hadden bespot, trokken ze de mantel uit, deden zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man aan uit Cyrene aan, die Simon heette. Ze dwongen hem het kruis te dragen.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

5. Army Of Lovers - 'Crucified'

Mattheus 27: 35-37
Nadat ze Jezus hadden gekruisigd, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd vestigden ze de aanklacht met een bericht, die luidde: "Dit is Jezus, de koning van de Joden".

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

6. Monty Python’s Flying Circus - 'Always Look On The Bright Side Of Life'

Mattheus 27: 38-41
Naast Jezus werden ook twee misdadigers gekruisigd. Een rechts van hem en een links van hem. Voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: "Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!"

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

7. Mumford & Sons - 'Roll Away Your Stone'

Mattheus 28: 1-2
Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

8. PPK - 'Ressurection'

Mattheus 28: 5-7
De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: "Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: 'Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.' Dat is wat ik jullie te zeggen had."

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Ster advertentie
Ster advertentie