HUMAN

Zó kan jouw stem het onderwijs veranderen

  1. Nieuwschevron right
  2. Zó kan jouw stem het onderwijs veranderen

Wat wil elke partij met onderwijs?

Effe hé. Die verkiezingen, natuurlijk wil je meepraten, maar sóms is het zo verwarrend. Al die termen als hypotheekrenteaftrek en inkomstenbelasting, whut?!

Toegegeven, het gaat vaak over ouderen en hun problemen, maar ze praten ook over jou. Daarom hebben we de verkiezingsprogramma's doorgespit, for your pleasure. Uit de brei van elf partijprogramma's destilleerden we 33 hapklare standpunten over onderwijs.

>> Test je vermoedens, doe de Partijwijzer!

VVD

Standaardvakken blijven basis

Standaardvakken als taal, rekenen en geschiedenis moeten volgens de VVD de basis blijven. Per vak mag je op verschillend niveau examen doen, omdat het één je nu eenmaal beter ligt dan het ander.

Zelf je studie indelen

Wanneer komt het jou het beste uit om naar school te gaan? Als het aan de VVD ligt, bepaal je zelf je schema. De VVD wil ook graag dat de OV-jaarkaart voor studenten blijft.

Slechte school? Doei!

Een opleiding die altijd slecht presteert mag wat betreft de VVD verdwijnen. Alleen nog maar goede scholen vanaf nu.

D66

Langere brugklas

De D66 vindt het belangrijk dat jij meer sport op school. Klassen mogen niet groter zijn dan 23 personen. Maar er is meer, namelijk de driejarige brugklas, zodat je een betere keuze kan maken welk niveau nou eigenlijk het beste bij je past.

MBO moet beter

Doe je MBO? Dan moet je even opletten. D66 wil namelijk dat de kwaliteit van het mbo-onderwijs omhoog gaat. En dat willen ze bereiken door het aantal studies te verminderen. Zodoende kun je makkelijk overstappen naar het hbo.

Meer Engels

En ehh.. ook niet onbelangrijk: de kosten van een tweede studie mogen volgens D66 niet duurder zijn dan die van de eerste. Oók willen ze dat er meer aandacht wordt besteed aan Engels.

GroenLinks

Ouders en leerling meer inspraak

Of, zoals GroenLinks het noemt: democratischer onderwijs. Bovendien wil de klub van Klaver het collegegeld halveren en een beurs voor arme gezinnen.

CITO-scores

Kwaliteit van het onderwijs staat bij GroenLinks voorop, CITO-scores van scholen worden daarom níet meer openbaar gemaakt. In plaats daarvan worden scholen voortaan beoordeeld op de kwaliteit van het onderwijs.

Kleinere klassen

Ook GroenLinks is voor een driejarige brugklas. GroenLinks vindt dat vmbo en MBO beter op elkaar moeten aansluiten. En ook deze partij is voor een klas met minder leerlingen. Waarom? Zo heeft de leraar minder werkdruk.

CDA

Ouders beslissen

Als het aan het CDA ligt, ontvang je op je achttiende verjaardag een groot boek. Met daarin alle rechten en plichten van een Nederlander. Daarnaast ziet het CDA liever dat ouders over jouw onderwijs beslissen dan dat de overheid dat doet.

Langer brugpieper

Ook het CDA is voor de meerjarige brugklas. Het beroepsonderwijs moet kleiner en beter aansluiten op de praktijk.

Betere opleiding voor leraren

Niet het onderwijs moet veranderen, maar de leraar. Leraren moeten een betere opleiding krijgen en zich meer richten op het vak dat zij geven.

Het CDA is voorstander van de basisbeurs bij bacheloropleidingen. Ook willen zij dat deze studenten een OV-jaarkaart krijgen.

Partij voor de Dieren

Weg met 1.040 uren!

De Partij voor de Dieren wil af van de leerfabriek die volgens hen ontstaan is. Gezond en duurzaam leven moet voorop staan bij alles, dus ook op school. De partij wil de urennorm veranderen, ze willen dat scholen zelf bepalen hoeveel lesuren er zijn.

Meer aandacht voor de thuisblijver

Kleinere klassen, en meer aandacht voor de leerling, ook als ze thuis zijn. PvdD wil meer bijscholing en een aangepast lesprogramma zodat iedereen een kans heeft. Ook de thuisblijvers.

En ook weg met de eindtoets!

Volgens de club van Thieme hebben hoogbegaafde kids ook recht op speciaal onderwijs. Basisscholen mogen afzien van de eindtoets wanneer ze zelf een beter systeem hebben.

PvdA

Best opgeleide beroepsbevolking ter wereld

Over tien jaar wil de PvdA dat Nederland tot de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld hoort. Hoe dan?! Nou, door miljarden extra te investeren in het onderwijs. Ook zet de PvdA zich in om meer invloed van ouders, leerlingen en studenten te krijgen op onderwijsinstellingen.

Gelijke kansen

Iedereen verdient volgens de PvdA gelijke kansen. Iedereen ontwikkelt zich anders, de een langzamer dan de ander. Het onderwijs moet volgens de Partij van de Arbeid worden ingericht op jongeren die minder meekrijgen vanuit huis.

Aantrekkelijke schoolgebouwen

De PvdA wil aantrekkelijkere en betere schoolgebouwen, zodat leerlingen zich sneller thuisvoelen. Wil je een opleiding volgen, dan speelt niet jouw afkomst een rol, maar jouw talent en motivatie.

PVV

Lerarentekort

De PVV wil meteen iets doen aan het lerarentekort, waar leerlingen volgens de partij veel hinder van ondervinden. Ook slechte leraren en slecht lesmateriaal ziet de PVV liever verdwijnen. Meer gym op school ziet de PVV dan wel weer zitten.

Oogkleppen

De groep van Geert wil meer preventie op het gebied van alcohol, roken en drugs. De PVV vindt het kennisniveau van de leerlingen en van de nieuwe docenten bedroevend laag.

Teveel dikke kinderen

De PVV wil het lerarentekort bestrijden, de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, schoolverlaters aanpakken, een veilige sfeer creëren binnen scholen én meer sport, om obesitas uit te bannen.

SP

Geen te dure kamers meer

Terug met de studiebeurs! Als het aan de SP ligt tenminste. Zij willen namelijk een studiebeurs voor iedereen, zodat niemand in de schulden komt. En betaal jij voor een te dure kamer? De SP is het daar ook écht niet mee eens en wil de verhuurders aanpakken.

Minder tussenuren (OMG!!!)

De SP ziet liever niet dat jouw rooster vol staat met tussenuren. (We hopen dat de 3FM Tussenuur Challenges wél mogen van Emile en zijn kameraden). Méér zinvolle lesuren dus. Die 1.040-uren norm mag wat de SP betreft weg. Ouders die moeten betalen voor activiteiten op school, mogen zelf kiezen of ze dit doen.

Eerlijk onderwijs

De SP is dus tegen het feit dat je in de schulden moet komen om te kunnen studeren en pleit vooral voor eerlijk onderwijs. Uit welke groep je ook komt.

ChristenUnie

Studieschuld aflossen met dienstplicht

Het leenstelsel moet verdwijnen en de basisbeurs moet volgens de ChristenUnie weer terugkomen. Een huis kopen met een flinke schuld is namelijk best wel pittig. De ChristenUnie heeft hier de oplossing voor: in ruil voor (sociale) dienstplicht kan jij je studieschuld aflossen.

Tweede studie

Ook de OV-kaart blijft als het aan de ChristenUnie ligt. Collegegeld blijft zoals die nu is. En ga je een tweede studie doen? Dan komt er een wettelijk maximum, zodat je niet nóg meer hoeft te betalen.

Minder focus op toetsen

De ChristenUnie wil af van de enorme focus op toetsen en andere meetbare resultaten. Het is hooguit een handig hulpmiddel voor de leraar. De besturen van scholen zijn verantwoordelijk voor de plek van iedere leerling.

SGP

Meer regels en toetsen

Er moeten volgens de SGP meer regels komen in het voorgezet en hoger onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld door een verplichte taal- of rekentoets. Ook moeten opleidingen strenger kijken naar wie ze toelaten, bijvoorbeeld met behulp van intakegesprekken.

Tweejarige masters

Van plan een master te volgen? De SGP wil dat alle masters twee jaar duren. Er komen ook goede voorwaarden wat betreft leningen: de student mag er langer over doen om die terug te betalen.

Zelf bepalen

De overheid mag zich van de SGP wel een beetje inhouden als het aankomt op voorschrijven wat je allemaal wel en wat je allemaal niet moet leren in het onderwijs. De scholen mogen dit van de SGP zelf bepalen.

50PLUS

Meer oudere docenten

Klinkt niet per se logisch, maar ook de ouderenpartij maakt zich hard voor jongeren en studenten. Wél willen ze meer ervaren (oudere dus) docenten voor de klas.

Basisbeurs terug!

De gang van Krol wil kleinere onderwijsinstellingen en minder partijen die zich bemoeien met het onderwijs. Ook moet onderwijs voor iedereen toegankelijk blijven en moet de basisbeurs terug in plaats van het leenstelsel. OV-jaarkaart mag blijven.

5 lesuren sport per week

Hou je veel van sport? De 50PLUS Partij wil ervoor zorgen dat er minimaal vijf uur per week gesport wordt op het voortgezet onderwijs.

Ster advertentie
Ster advertentie