3FM Serious Request

3FM Serious Request alle jaren in vogelvlucht

 1. Nieuwschevron right
 2. 3FM Serious Request alle jaren in vogelvlucht

In 2004 begon NPO 3FM samen met het Rode Kruis met 3FM Serious Request. Wat hebben we sindsdien allemaal gedaan en bereikt?

Heerlen, 2015

3FM Serious Request is een samenwerking van NPO 3FM en het Nederlandse Rode Kruis. Elk jaar vragen we aandacht voor een stille ramp en proberen we met deze actie zoveel mogelijk geld op te halen.

Verantwoording: waar gaat het geld naartoe?

Al het geld dat wordt verzameld, gaat rechtstreeks naar het Rode Kruis. Het Rode Kruis laat elk jaar in een verslag zien waar het geld aan is uitgegeven. Hieronder volgt de verantwoording.

2016: 3FM Serious Request zet zich in 2016 in voor slachtoffers van een stille killer: longontsteking
Longontsteking is wereldwijd de dodelijkste infectieziekte voor kinderen van 5 jaar en jonger. Het doodt meer kinderen dan hiv en aids, malaria en mazelen bij elkaar opgeteld. Elk jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan een longontsteking. Dat zijn bijna 2.500 kinderen per dag. Een longontsteking is erg gevaarlijk, maar hoeft niet dodelijk te zijn. Met de juiste middelen en kennis is longontsteking eenvoudig te voorkomen en te behandelen. Zo vanzelfsprekend als dit is in Nederland, zo groot is het gebrek hieraan in de meeste ontwikkelingslanden.

>> Het thema van 3FM Serious Request 2016

2015: 3FM Serious Request 2015 biedt hoop en hulp voor meer dan 10.000 jongeren in conflictgebieden
3FM Serious Request vroeg in 2015 aandacht voor een stille ramp die miljoenen jongeren in conflictgebieden treft en beschadigt. Met de opbrengst van 3FM Serious Request 2015 heeft het Rode Kruis dit jaar al meer dan 10.000 jongeren in conflictgebieden in Syrië, de Democratische Republiek Congo (DRC), Zuid-Soedan en Afghanistan geholpen. Jongeren in oorlogs- en conflictgebieden moeten onder de meest extreme omstandigheden overleven. Het Rode Kruis zorgt voor opvang, medische zorg en voeding en geeft deze stille slachtoffers van oorlog en conflict de kans om zich te ontwikkelen en te bouwen aan hun toekomst, voor zichzelf en voor het land waarin zij leven.

>> Het thema van 3FM Serious Request 2015

Facts & Figures 2015:
De actie heeft uiteindelijk €8.671.288 opgebracht. Met deze opbrengst maakt het Rode Kruis een wezenlijk verschil in de toekomst van jongeren in conflictgebieden:

 • In totaal bood het Rode Kruis hulp aan bijna 90.000 mensen in conflictgebieden, waaronder meer dan 10.000 jongeren
 • Ruim 14.000 families kregen hulp om zelf in hun inkomen te kunnen voorzien, onder meer dankzij 34.000 stuks landbouwmaterialen in DRC en Zuid-Soedan
 • 64 mensen volgden een landbouwtraining en 120 mensen ontvingen een startkapitaal
 • In diverse landen, zoals Syrië en DRC, zijn tientallen jongeren ingeschreven voor een beroepsopleiding. De komende jaren zullen er nog velen gaan volgen
 • Ruim 1800 gehandicapte jongeren in Afghanistan kregen fysiotherapie, een rolstoel, kunstarmen of -benen
 • Het Rode Kruis opent binnenkort twee nieuwe psychologische centra in Syrië, waar duizenden jongeren psychosociale hulp, onderwijs en opvang zullen krijgen
 • In Afghanistan, DRC en Zuid-Soedan hebben tot slot zo’n 18.000 mensen, waaronder duizenden jongeren, noodhulpgoederen ontvangen zoals voedsel, medische hulp en huishoudartikelen

Keep them going
Het Rode Kruis verwacht met de gehele opbrengst de komende twee jaar nog zeker 14.000 jongeren in conflictgebieden gericht te ondersteunen, met onder meer psychosociale hulp, startkapitaal en –materiaal, opleidingen of trainingen. Dankzij deze hulp kan de jonge generatie zelf bouwen aan hun toekomst. Op dit moment legt het Rode Kruis de laatste hand aan de projecten in de Filipijnen, de Palestijnse gebieden, de Centraal Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan.

Voor de besteding van het volledige ingezamelde bedrag en de gerealiseerde hulp door 3FM Serious Request 2015, doet het Rode Kruis binnen 3 jaar complete verantwoording.

>> Alle cijfers van 3FM Serious Request 2015

2014: Helpen van meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden
3FM Serious Request vroeg in 2014 aandacht voor een stille ramp die miljoenen vrouwen treft en beschadigt. De DJ’s in het Glazen Huis willen deze vrouwen een stem geven en zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Rode Kruis, zodat zij opgevangen worden en een leven kunnen opbouwen.

>> Het thema van 3FM Serious Request 2014

Facts & Figures 2014:

In totaal is ruim 12 miljoen euro beschikbaar om cruciale hulp te bieden aan meisjes en vrouwen. Het Rode Kruis heeft dit jaar in Colombia, de Democratische Republiek Congo (DRC) en Zuid-Soedan getroffen vrouwen en meisjes geholpen met de opvang, de medische zorg en het opbouwen van hun toekomst.

 • In Colombia, de DRC en Zuid-Soedan zijn zorginstellingen ondersteund, is medisch personeel getraind en zijn medische behandelingen uitgevoerd en gefinancierd door het Rode Kruis. Hierdoor hebben duizenden vrouwen en meisjes toegang gekregen tot zorg. In de DRC zijn bijvoorbeeld 851 meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld doorverwezen naar een gezondheidsinstelling om daar een medische behandeling te ondergaan. Hierdoor is voorkomen dat zij ziektes zoals HIV of andere Soa’s kregen.
 • In Zuid-Soedan is een medische instelling gerepareerd waar slachtoffers van seksueel geweld terecht kunnen.
 • In DRC zijn 26 luisterhuizen, waar slachtoffers terecht kunnen voor psychologische hulp, gebouwd, hersteld of ondersteund met materialen en personeel.
 • In de Democratische Republiek Congo (DRC) en Colombia hebben 1.302 slachtoffers van seksueel geweld een psychologische behandeling gekregen en zijn met 1.873 slachtoffers sessies geweest ter ondersteuning en begeleiding.
 • Vrouwen en meisjes werden voorzien van voedsel, huishoudspullen, water, zaden en gereedschap met de inzet dat ze van hieruit een toekomst kunnen opbouwen. Een aantal slachtoffers van seksueel geweld heeft een financiële bijdrage gekregen om inkomst generende activiteit te starten.
 • Bijna honderdduizend mensen zijn bereikt met bewustwording- en informatiecampagnes om seksueel geweld of andere vormen van misbruik tegen te gaan. Met het zelfde doel zijn trainingen gegeven aan de strijdende partijen over de regels van het humanitair oorlogsrecht.

Dankzij de enorme opbrengst van de actie kunnen de komende jaren veel slachtoffers van seksueel geweld worden geholpen. Voor de besteding van het volledige ingezamelde bedrag en de daadwerkelijk gerealiseerde hulp door 3FM Serious Request 2014, doet het Rode Kruis binnen 3 jaar complete verantwoording.

>> Alle cijfers van 3FM Serious Request 2014

2013: Terugdringen van kindersterfte door diarree
3FM Serious Request vroeg in 2013 aandacht voor kinderen die sterven aan de gevolgen van diarree. Jaarlijks sterven er wereldwijd 800.000 kinderen door deze stille ramp en 3FM en het Rode Kruis zetten zich er tijdens deze editie voor in om dit cijfer zoveel mogelijk te laten dalen.

>> Het thema van 3FM Serious Request 2013

Facts & Figures 2013:

Op 24 december 2013 werd bekend dat met 3FM Serious Request 2013 een record geldbedrag van 12.302.747 euro was opgehaald. Dankzij deze opbrengst heeft het Rode Kruis onder andere het volgende kunnen bereiken:

 • 181.956 kinderen onder de 5 jaar werden bereikt door het Rode Kruis in 11 landen: Benin, Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), Democratische Republiek Congo (DRC), Ethiopië, Haiti, Ivoorkust, Malawi, Filipijnen, Soedan en Zambia. In totaal zijn er 985.273 mensen bereikt.
 • Er zijn in totaal 163.307 stukken zeep door het Rode Kruis uitgedeeld.
 • 12.827 mensen zijn getraind in watermanagement. Essentieel om diarree bij kleine kinderen te voorkomen. Na de training weten mensen hoe ze drinkwater veilig kunnen opslaan en transporteren. Door bijvoorbeeld schone emmers te gebruiken, maar bij voorkeur jerrycans. Daarnaast zijn er 16.605 voorlichtingssessies geweest over goede hygiëne en zijn 867 schoolklassen hierin getraind.
 • Er zijn 6.621 latrines voor families gebouwd, meestal naast het huis, en 166 in scholen. Ook zijn er 1.105 mensen getraind om latrines te bouwen.
 • Er zijn bijna 390 waterpompen geïnstalleerd, vervangen of gerepareerd.
 • In 6905 huizen en 69 scholen zijn faciliteiten gecreëerd om handen te wassen

Bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op het werkelijk resultaat in de eerste helft van 2014 en de verwachte resultaten in de 2e helft van 2014. Het Rode Kruis verwacht na drie jaar, in 2016, ruim 128.000 kinderen onder de 5 jaar en in totaal meer dan een half miljoen mensen te bereiken met activiteiten en hulp in de strijd tegen diarree.

>> Alle cijfers van 3FM Serious Request 2013

2012: Aandacht voor 5,5 miljoen baby’s die ieder jaar onnodig sterven
3FM Serious Request 2012 vroeg aandacht voor de allerkleinsten: Miljoenen baby’s die hulp nodig hebben om te kunnen blijven leven. Een stille ramp die wereldwijd elk jaar 5,5 miljoen slachtoffertjes maakt en het gevolg is van gebrek aan medische zorg en begeleiding. In 2012 staat het Glazen Huis in Enschede.

Op 24 december 2012 werd een record geldbedrag van 12.251.667 euro opgehaald. Dit bedrag liep na de actie verder op tot een totaal bedrag van € 13.839.731. Dankzij deze opbrengst van 3FM Serious Request 2012 heeft het Rode Kruis onder andere het volgende kunnen bereiken:

Facts & Figures 2012

 • In totaal werden 231.574 baby’s en 218.655 zwangere vrouwen bereikt met hulp van het Rode Kruis in 18 landen: Filippijnen, Malawi, Ethiopië, Oeganda, Zuid Soedan, Guatemala, Libanon, Mali, Mauritanië, Somalië, Soedan, Democratische Republiek Congo, Irak, Zambia, Tsjaad, Haiti, Ivoorkust en Burundi.
 • 120.438 zwangere vrouwen zijn begeleid door het Rode Kruis en hebben zwangerschapscontroles ontvangen, onder hen 90.423 vrouwen die zijn gevaccineerd tegen tetanus.
 • In Malawi zijn 22 motorambulances en 70 fietsambulances aangeschaft om vrouwen die moeten bevallen sneller naar het ziekenhuis te brengen.
 • 24.782 vrouwen hadden dankzij het Rode Kruis schoon water bij en na de bevalling, door nieuwe watervoorzieningen bij een kliniek te plaatsen of door distributie van waterfilters.
 • Er zijn 31.431 mama- en bevallingspakketten uitgedeeld en van 7860 vroedvrouwen en gezondheidswerkers is de opleiding gefinancierd.
 • 135 klinieken zijn van medische instrumenten voorzien en 55 (kraam)klinieken zijn door het Rode Kruis gerenoveerd of opgezet.
 • 59.722 baby’s zijn binnen 2 dagen na hun geboorte bezocht door een Rode Kruis vrijwilliger.
 • Ruim 218.630 vrouwen zijn voorgelicht over borstvoeding en gezonde voeding voor zichzelf en de baby.

2011: This one's for mama
2011 is alweer de achtste editie van 3FM Serious Request. De opbrengst gaat naar moeders in oorlogsgebieden die als gevolg van geweld en conflict alleen zijn komen te staan in de zorg voor hun gezin. Op de Beestenmarkt in Leiden maken Gerard, Coen en Timur er een spektakel van. Dit levert in combinatie met de inzet van heel Nederland een recordbedrag van €8.621.004,- op.

Facts & Figures 2011

 • 280.900 vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld en conflict ontvingen hulp van het Rode Kruis in 20 landen: Soedan, Ivoorkust, Colombia, Syrië, Libanon, Liberia, Israël en de bezette gebieden, Mali, Niger, Ghana, Burkina Faso, Togo, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Irak, Democratische Republiek Congo, Centraal Afrikaanse Republiek, Somalië en Zimbabwe.
 • 28.609 vrouwen en kinderen ontvingen voor gemiddeld twee maanden voedsel om met hun gezin te overleven.
 • Door huishoudelijke materialen, zoals een emmer, pannen, borden, een kookmes en bekers te verstrekken, konden 12.486 vrouwen en kinderen hun huishouden weer enigszins opstarten.
 • 27.462 vrouwen en kinderen in conflictgebieden ontvingen trainingen en gereedschap, zoals een naaimachine of zaden om te verbouwen, om hiermee weer een eigen inkomen te genereren.
 • Door de bouw of het herstellen van waterputten en wc’s hebben 60.843 vrouwen en kinderen weer toegang gekregen tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ook zijn verwoeste huizen in Ivoorkust hersteld of opnieuw opgebouwd om alleenstaande moeders met hun gezin een dak boven het hoofd te geven.
 • 32.335 vrouwen en kinderen in conflictgebieden hebben medische zorg en advies in (mobiele) klinieken of ziekenhuizen ontvangen.
 • 179 kinderen zijn herenigd met hun familie die ze als gevolg van oorlog en conflict waren kwijtgeraakt.

>> Alle cijfers van 3FM Serious Request 2011

2010: Aids nam hun ouders weg, geef ze hun toekomst terug
De opbrengst van 3FM Serious Request 2010 gaat naar de stille slachtoffers van aids. Op de markt van Eindhoven nemen Giel, Coen en Gerard plaats in het Glazen Huis. De DJ's maken er een groot feest van.

Facts & Figures 2010

 • Een royaal bedrag van € 7.471.000,- is opgehaald.
 • 28.339 aidswezen ontvingen hulp in 14 landen.
 • 20.704 kinderen kunnen weer naar school doordat het Rode Kruis onder andere pennen, schriften, uniformen en voor een jaar lesgeld betaalde.
 • 7.993 kinderen en verzorgers zijn met een vakopleiding of inkomensgenererende activiteit gestart.
 • Vrijwilligers van het Rode Kruis legden 170.437 huisbezoeken af voor medische, persoonlijke en emotionele ondersteuning.
 • Het sociaal isolement van kinderen werd doorbroken met activiteiten, zoals kinderclubs en zomerkampen voor HIV-besmette kinderen of weeskinderen.
 • 965.839 mensen werden bereikt met voorlichting, HIV/aids-testen, huisbezoeken en psychische hulp.
 • Bijna 5752 vrijwilligers van het Rode Kruis zijn specifiek getraind en ingezet voor voorlichting over HIV/aids, preventie en het bieden van psychische ondersteuning.

>> Alle cijfers van 3FM Serious Request 2010

2009: Stop Malaria, Play the Music
Elke 30 seconden sterft er een kind aan malaria. Daar moet wat aan gedaan worden. Voor vijftien euro is een heel gezin vijf jaar lang beschermd tegen de prik van en malariamug. Op de Grote Markt in Groningen draaien Giel, Gerard en Annemieke een week lang plaatjes om geld op te halen.

Facts & Figures 2009

 • Er werd € 7.113.447,- opgehaald.
 • 4.307.638 mensen werden beschermd tegen malaria in 13 landen.
 • Ruim 2,1 miljoen netten zijn gedistribueerd door Rode Kruis vrijwilligers (waarvan 1,5 miljoen namens andere partijen).
 • 10.715 Rode Kruis-vrijwilligers zijn getraind.
 • 7.456.567 mensen zijn in totaal bereikt met o.a. netten, voorlichting en medicatie.
Deze resultaten zijn door het Internationale Rode Kruis behaald mede dankzij de bijdrage van 3FM Serious Request.

>> Alle cijfers van 3FM Serious Request 2009

2008: Een vluchteling is nergens zonder jouw hulp
Wereldwijd zijn er 36 miljoen mensen op de vlucht. Oorlog, honger, onderdrukking en natuurrampen zijn de oorzaken, maar wat kunnen wij eraan doen? Een vluchteling is nergens zonder jouw hulp! Giel, Paul en Coen zijn even de belangrijkste bewoners van de Grote Markt in Breda.

Facts & Figures 2008

 • € 5.702.621 werd opgehaald.
 • 2.821.037 vluchtelingen en ontheemden werden geholpen.
 • 2.821.037 mensen werden geholpen in 11 landen (Somalië, Soedan, Centraal Afrikaanse Republiek, DR Congo, Oeganda, Colombia, Sri Lanka, Filippijnen, Kenia en regio, Tsjaad, Nepal).

Het Rode Kruis helpt vluchtelingen wereldwijd aan een veilig onderkomen, voedsel, medische hulp en schoon drinkwater. Ook heeft het Rode Kruis ervoor gezorgd dat mensen weer een nieuw bestaan kunnen opbouwen als ze terug naar huis gaan: ze krijgen een stukje grond en bouwmaterialen voor een huis.

Deze resultaten zijn door het Internationale Rode Kruis behaald mede dankzij de bijdrage van 3FM Serious Request.

>> Alle cijfers van 3FM Serious Request 2008

2007: De wereld schreeuwt om drinkwater
In een tijd waar wij ons druk maken over designerkranen en de nieuwste flatscreen TV's, zijn er mensen die niet eens de beschikking hebben over stromend water. Gerard, Rob en Michiel Veenstra zetten Den Haag op stelten.

Facts & Figures 2007

 • € 5.249.466 werd opgehaald.
 • 3.073.900 mensen werden geholpen in 8 landen (Centraal Afrikaanse Republiek, Somalië, Soedan, Tsjaad, DR Congo, Burundi, Oeganda, Liberia).

Het Rode Kruis heeft waterpunten en -systemen, natuurlijke bronnen en toiletten aangelegd en dagelijks schoon drinkwater aangevoerd. Ook gaf het Rode Kruis training en voorlichting over gezondheid, schoon drinkwater en hygiëne.

Deze resultaten zijn door het Internationale Rode Kruis behaald mede dankzij de bijdrage van 3FM Serious Request.

>> Alle cijfers van 3FM Serious Request 2007

2006: 30 miljoen landmijnen
Wereldwijd liggen er nog miljoenen landmijnen te wachten op een slachtoffer. Om deze onschuldige doelwitten aan protheses te helpen, zetten Giel, Gerard en Sander zich in.

Facts & Figures 2006

 • € 2.848.495 werd opgehaald.
 • 159.190 slachtoffers werden geholpen aan protheses, rolstoelen, krukken en fysiotherapie.
 • Tientallen revalidatiecentra werden ondersteund door het Rode Kruis. Ook werd er voorlichting gegeven aan de plaatselijke bevolking en zijn autoriteiten geïnformeerd om landmijnen te ruimen.

In Afghanistan (60.153) en Irak (23.202) werden de meeste mensen geholpen: 21.280 protheses en 31.469 orthoses geleverd, 2.898 rolstoelen en 36.529 krukken werden verstrekt. In 30 landen werd hulp geboden, waaronder in Cambodja, Afghanistan, Irak en Soedan.

Deze resultaten zijn door het Internationale Rode Kruis behaald mede dankzij de bijdrage van 3FM Serious Request.

>> Alle cijfers van 3FM Serious Request 2006

2005: Red een kind in Congo
De tweede editie van 3FM Serious Request vindt wederom plaats in Utrecht. De actie zet zich in voor het herenigen van kindsoldaten met hun ouders in Congo. Giel, Gerard en Wout bewonen het huis.

Facts & Figures 2005

 • 2.203.549 euro werd opgehaald voor DR Congo.
 • 1.587.970 getroffenen kregen hulp van het Rode Kruis.
 • 641 kinderen werden herenigd met hun ouders.

In Congo werden 1.587.970 mensen geholpen. Het Rode Kruis herenigde gevluchte kinderen en oud kindsoldaten met hun familie. Daarnaast kregen duizenden ontheemden verbeterde watervoorziening.

Deze resultaten zijn door het Internationale Rode Kruis behaald mede dankzij de bijdrage van 3FM Serious Request.

>> Alle cijfers van 3FM Serious Request 2005

2004: Jouw druppel op een gloeiende plaat voor Darfur
De eerste 3FM Serious Request staat in teken van de vluchtelingensituatie in Darfur. Het Glazen Huis wordt opgebouwd in Utrecht voor Giel, Claudia en Wout.

Facts & Figures 2004

 • 915.955 euro werd opgehaald.
 • 268.020 mensen werden in totaal geholpen.
 • 145.000 mensen werden geholpen in het nieuwe ziekenhuis.

Het Rode Kruis bouwde een ziekenhuis in Zalingei in Darfur, waar mensen uit de omgeving nog steeds gebruik van maken. Daarnaast heeft het Rode Kruis gezorgd voor schoon drinkwater en toiletten en douches gebouwd.

Deze resultaten zijn door het Internationale Rode Kruis behaald mede dankzij de bijdrage van 3FM Serious Request.

>> Alle cijfers van 3FM Serious 2004

Ster advertentie
Ster advertentie