3FM Serious Request

Privacy Statement: doneer je ov-chipkaart

  1. Nieuwschevron right
  2. Privacy Statement: doneer je ov-chipkaart

Privacy Statement: Doneer je verlopen OV-chipkaart aan NPO 3FM Serious Request

Stichting Nederlandse Publieke omroep (hierna: NPO gaat) zorgvuldig om met persoonsgegevens. Met dit privacy statement willen we je graag informeren over welke (persoons)gegevens wij van je verzamelen wanneer je besluit je verlopen OV-chipkaart te doneren ten behoeve van NPO 3FM Serious Request en hoe wij omgaan met deze gegevens. Door het toesturen van de OV-chipkaart geef je toestemming voor de verwerking van deze gegevens zoals in dit privacystatement omschreven.

Welke (persoons)gegevens er worden verzameld door 3FM

Persoonlijke OV-chipkaart:

Je verstrekt (persoons)gegevens aan ons wanneer je je persoonlijke OV-chipkaart deponeert in het glazen huis. Op deze wijze verkrijgt NPO de beschikking over je persoonlijke OV-chipkaart.

De buitenkant van de persoonlijke OV-chipkaart toont de volgende persoonsgegevens:

Naam (voorletter(s) en achternaam)

Geboortedatum

Geslacht

Pasfoto

Kaartnummer OV-chipkaart (16 cijfers)

De chip in de persoonlijke OV-chipkaart bevat de volgende (persoons)gegevens:

Chipnummer (intern nummer)

* (Rest)saldo

* Laatste 10 reistransacties en laatste 2 oplaadtransacties

* Bedrag voor automatisch opladen

* Reisproducten

* Geboortedatum

Anonieme OV-chipkaart:

De buitenkant van deze OV-chipkaart toont geen persoonsgegevens. De chip in de OV-chipkaart bevat de laatste 10 reistransacties en het (rest)saldo, maar door de anonimiteit van deze OV-chipkaart zijn dit geen persoonsgegevens.

Gebruik van je (persoons)gegevens door 3FM

OV-chipkaarten die zijn gedeponeerd in het Glazen Huis zullen door NPO worden verzameld.

Ook kunnen er OV-chipkaarten ter attentie van NPO 3FM Serious Request worden opgestuurd aan Trans Link Systems B.V. (hierna: Translink) via Antwoordnummer 741, 3800 VB Amersfoort.

Translink zal in opdracht van NPO de ten behoeve van NPO 3FM Serious Request ingeleverde en ingestuurde OV-chipkaart(en) uitlezen om het rest(saldo) te kunnen bepalen dat op deze OV-chipkaart(en) staat. Translink zal bij het uitlezen van de chip alleen de saldogegevens verwerken om tot betaling over te kunnen gaan aan het Nederlands Rode Kruis. Zodra het (rest)saldo aan het Nederlandse Rode Kruis is gedoneerd zal Translink in opdracht van 3FM de betreffende OV-chipkaart vernietigen.

NPO verstrekt de OV-chipkaarten en de daaraan gekoppelde gegevens enkel aan Translink en zal op geen enkele manier je persoonsgegevens verstrekken aan overige derden, tenzij 3FM daartoe wettelijk verplicht is.

De grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens

Wanneer je gehoor wil geven aan de oproep van NPO om je OV-chipkaart te doneren ten behoeve van NPO 3FM Serious Request dan deponeer je je OV-chipkaart in het Glazen Huis, dan wel verstuur je je OV-chipkaart naar het bij de actie vermelde antwoordnummer ter attentie van NPO 3FM Serious Request. De uitvoering van de actie moet worden beoordeeld als een overeenkomst tussen NPO en de eigenaar van de gedoneerde OV-chipkaart is. Ter uitvoering van deze overeenkomst is het voor 3FM noodzakelijk is om de genoemde persoonsgegevens te laten verwerken door Translink zodat het rest(saldo) op de OV-chipkaart kan worden uitgelezen en overgemaakt aan Vereniging het Nederlandse Rode Kruis ten behoeve van NPO 3FM Serious Request..

Beveiliging van je (persoons)gegevens

NPO zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om te voorkomen dat de OV-chipkaarten in handen komen van andere partijen dan NPO en Translink. Ook het insturen van de OV-chipkaarten aan Translink zal plaatsvinden conform een procedure waarbij beveiligingsmaatregelen worden getroffen.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heb je recht op inzage in de persoonsgegevens van je worden verwerkt. Als je van dit recht gebruik wilt maken, dan kun je een schriftelijk verzoek voor indienen bij de NPO. De NPO zal verzoeken doorsturen aan Translink.

Wijzigen privacy statement

NPO kan het privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zal NPO een aankondiging doen op de website 3fm.nl

Onze contactgegevens

Dit privacy statement is opgesteld door NPO die verantwoordelijk is voor de verwerking van je persoonsgegevens wanneer je je persoonlijke OV-chipkaart doneert ten behoeve van NPO 3FM Serious Request door deze kaart te deponeren in het glazen huis dan wel op te sturen naar het antwoordnummer van het glazen huis.

Vragen over dit privacy statement kunnen worden gericht aan seriousrequest@3fm.nl ter attentie van NPO - Afdeling Juridische Zaken.

Per post zijn we als volgt te bereiken: NPO ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 26444, 1202JJ in Hilversum.

Telefonisch kunt u ons bereiken op: 035-6778899

Ster advertentie
Ster advertentie