3FM Serious Request

3FM Serious Request 2015: Wat is er gebeurd met de opbrengst?

 1. Nieuwschevron right
 2. 3FM Serious Request 2015: Wat is er gebeurd met de opbrengst?

Met de opbrengst van 3FM Serious Request 2015 heeft het Rode Kruis het afgelopen jaar duizenden jongeren kunnen helpen. Op deze pagina legt het Rode Kruis uit wat er precies met het geld is gebeurd of nog gaat gebeuren.

(Het Glazen Huis in Heerlen tijdens 3FM Serious Request 2015)

Opbrengst en besteding 3FM Serious Request 2015

Tijdens de twaalfde editie van 3FM Serious Request in 2015 vroeg 3FM samen met het Rode Kruis aandacht voor jongeren in conflictgebieden. Een stille ramp die bijna 50 miljoen kinderen en jongeren hun mogelijkheid tot school of een beroepstraining ontneemt. Met de opbrengst van 3FM Serious Request 2015 willen wij deze jongeren helpen weer aan hun toekomst te bouwen door het bieden van psychosociale hulp, een beroepstraining en de benodigde noodhulp om de families van voedsel en inkomsten te kunnen voorzien.

De actie heeft uiteindelijk € 8.671.288 opgebracht. Met de opbrengst maakt het Rode Kruis een wezenlijk verschil in de toekomst van jongeren in conflictgebieden.

De stille ramp:

Bijna 50 miljoen kinderen en jongeren kunnen op dit moment als gevolg van oorlog of conflict niet (regelmatig) naar school of een beroepstraining volgen1. In plaats daarvan zijn jongeren en kinderen in conflictgebied bezig met overleven. Deze next generation verdient meer. Kinderen en jongeren die leven in oorlog moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Zodat zij in eigen levensonderhoud kunnen voorzien en kunnen werken aan een toekomst, voor zichzelf en de samenleving waarin zij leven.

NPO 3FM en het Rode Kruis willen jongeren en kinderen in conflictgebieden zoveel mogelijk perspectief geven op een betere toekomst en helpen met scholing of beroepstraining, en waar nodig met psychosociale hulp. Met het geld dat is opgehaald met 3FM Serious Request 2015 heeft het Rode Kruis zich kunnen inzetten voor deze jongeren en is in 2016 een begin gemaakt met het bouwen aan een toekomst voor hen.

Het resultaat in 2016

Het Rode Kruis heeft in vier landen hulp verleend: Syrië, Democratische Republiek Congo (DRC), Zuid- Soedan en Afghanistan.

 • In Afghanistan, de DRC en Zuid-Soedan is levensreddende hulp geboden in de vorm van medische hulp, voedsel hulp en het uitdelen van huishoudartikelen. In totaal zijn hiermee ruim 18.000 mensen geholpen.

 • In Afghanistan hebben 1.838 gehandicapte jongeren medische hulp gekregen. Zo hebben 385 jongeren een prothese of orthese ontvangen, 87 jongeren hebben een rolstoel voor kinderen ontvangen en nog eens 149 jongeren kregen een houten looprek. Ook hebben 1.487 jongeren fysiotherapie gekregen om te leren omgaan met hun protheses, ortheses of handicap.

 • In de DRC en Zuid-Soedan werden ruim 34.000 stuks landbouwmaterialen zoals schoffels, harken en gieters uitgedeeld, waarmee meer dan 14.000 families geholpen werden. In de DRC, Zuid-Soedan en Afghanistan hebben zeker 64 mensen een landbouwtraining gevolgd en hebben 120 mensen geld ontvangen om daarmee verdere inkomsten te generen voor hun familie.

 • In Syrië zijn 2 psychosociale centra opgezet om hulp te kunnen bieden aan jongeren, en hebben 23 mensen training gekregen om psychosociale hulp te kunnen verlenen. Deze hulp kan jongeren helpen bij het verwerken van verlies en andere oorlogstrauma’s die hun dagelijkse leven tekenen. Het doel is om uiteindelijk 3 centra te openen in Damascus, Hama en Homs, waarmee in 3 jaar tijd 5.000* jongeren bereikt worden en hulp krijgen met onderwijs, psychosociale hulp en opvang.

 • In zowel DRC als Afghanistan zijn jongeren ingeschreven voor een beroepsopleiding met de hulp van het Rode Kruis. In Syrië loopt momenteel een pilot, mede-gefinancierd door 3FM Serious Request, waarbij een tiental jongeren een starterskit ontvangt om een eigen bedrijf te starten. Het doel is dat de pilot uitgroeit tot een volwaardig project waarmee eind 2018 500 jongeren bereikt zijn. In de DRC zijn 4 jongeren ingeschreven voor een opleiding, en ook zij hebben een starterskit ontvangen.
 • In de Centraal Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan, de Filipijnen en de Palestijnse Gebieden zijn projecten in de opstartfase. Zij zullen in de tweede helft van 2016 of begin 2017 beginnen met hulpverleningen aan jongeren.
 • In totaal heeft het Rode Kruis bijna 90.000 mensen, waaronder meer dan 10.000 jongeren, kunnen helpen met verschillende vormen van hulp. De verwachting is dat het Rode Kruis, met hulp van 3FM Serious Request 2015, tot eind 2018 zeker 14000 jongeren gericht kan ondersteunen en kan helpen om weer een eigen toekomst op te bouwen.

Notitie: Deze cijfers zijn gebaseerd op het werkelijk resultaat van de 1e helft van 2016 en een prognose van resultaten in de 2e helft van 2016. In 2017 ontvangen we de definitieve verantwoording van het Rode Kruis en Rode Halve Maan in de individuele landen. Dan kunnen we meer duidelijkheid geven over wat er in heel 2016 exact aan hulpverlening aan jongeren in conflictgebieden is uitgevoerd.

3FM DJ Wijnand Speelman maakte voor 3FM Serious Request 2015 een reis naar Congo

Grillige omstandigheden

Een thema dat gericht is op jongeren in conflictgebieden heeft onherroepelijk te maken met de grilligheid van de lokale omstandigheden. Deze hebben immers sterke invloed op de start en voortgang van hulpverlening: is het veilig genoeg? zijn gebieden toegankelijk, is er de mogelijkheid om goederen in te kopen of te vervoeren? Het Rode Kruis heeft hier wereldwijd inmiddels veel ervaring mee opgebouwd, en past zich aan naar deze omstandigheden. De hulporganisatie is gewend haar vrijwilligers en middelen flexibel in te zetten en slaagt er vrijwel altijd in om ook in erg moeilijke omstandigheden niet alleen mensen in nood te bereiken, maar ook hulp op een dusdanige manier te organiseren dat deze het leven van kinderen, jongeren, moeders en ouderen ook op lange termijn verbetert.

Project Zuid-Soedan, CAR, de Filipijnen, Palestijnse gebieden

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het opstarten van projecten die gefinancierd worden door 3FM Serious Request in Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), de Filipijnen en de Palestijnse Gebieden. Hieronder een korte beschrijving van de verwachte plannen:

 • Het project In Zuid-Soedan heeft als doel het opleiden van staf en vrijwilligers om de getroffen bevolking, in het bijzonder de kinderen en jongeren onder hen, te ondersteunen met psychosociale hulp en te kunnen doorverwijzen naar andere instanties indien nodig. Totaal bereik van dit project is nog niet vastgesteld. Specifiek gekeken naar de jongeren in de getroffen gemeenschappen, is het doel dat in 2018 in totaal 300 van de meest kansarme jongeren (150 jongens en 150 meisjes) met hulp van en onder begeleiding van het Rode Kruis een beroepsopleiding hebben gevolgd waarmee zij zelf weer aan hun toekomst kunnen bouwen.

 • In de Centraal-Afrikaanse Republiek, een van de tien armste landen ter wereld en al jaren geteisterd door een burgeroorlog (zeker sinds eind 2015), wordt momenteel hard gewerkt om begin 2017 een project te starten waarmee jongeren in het land weer een duw in de goede richting krijgen. Het conflict, en daarmee gepaard gaande schendingen van mensenrechten, maar ook uitzichtloosheid, armoede, gebrek aan kansen of onderwijs en alle vormen van geweld (seksueel, huiselijk, etnisch) hebben onder meer gezorgd voor een sociale desintegratie en bij veel jongeren voor psychologisch trauma. Het Rode Kruis wil tot eind 2018 5000 jongeren bereiken en helpen met onder meer psychosociale hulp, voorlichting over vrede en gelijkwaardigheid, training in geweldloos problemen oplossen en onderhandelen, het oprichten van jeugdclubs die vrede en gelijkwaardigheid promoten, het uitdelen van zaden en materialen om zelf voedsel te verbouwen, landbouw- en veeteelt-opleidingen en trainingen in Eerste Hulp-vaardigheden om voorbereid te zijn op noodsituaties.
 • In de Filipijnse regio Surigao del Norte heerst al jaren een slepend conflict. Jongeren hebben als gevolg daarvan doorgaans zeer slechte kansen op een rooskleurige toekomst. Ze leven in armoede, gaan vaak niet naar school en kampen met psychologisch trauma. Het lokale Rode Kruis is recent een project gestart om hen weer toekomst te bieden. Dat zal bijvoorbeeld gebeuren door het uitdelen van schoolspullen zodat kinderen weer naar school kunnen en mogen. Daarnaast gaat het Rode Kruis speciale skills-trainingen organiseren, krijgen jongeren een starterskit of opleiding om een eigen bedrijfje te starten, worden micro-kredieten verleend en zullen er tien jongerenafdelingen van het Rode Kruis worden opgericht, waar jongeren maatschappelijke ervaring kunnen opdoen. Ook worden families met kinderen en jongeren ondersteund met zaden en landbouwmaterialen, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen produceren. Met dit project streeft het Rode Kruis ernaar om in 3 jaar zeker 3600 jongeren te bereiken en in staat te stellen zichzelf te ontwikkelen, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin zij zijn opgegroeid.
 • De Rode Halve Maan in de Palestijnse Gebieden gaat jongeren helpen beter om te gaan met de moeilijke situaties die zij dagelijks ervaren. Dit zal worden gedaan door middel van “Life Skills Training”, waarbij ze meer leren over persoonlijk leiderschap, sociale vaardigheden, omgaan met druk en het oplossen van conflicten, hoe ze hun talenten kunnen gebruiken en hun eigen toekomst kunnen vormgeven. Daarnaast krijgen jongeren de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de Rode Halve Maan om maatschappelijke ervaring op te doen en zich in te zetten voor andere kwetsbare jongeren in de gemeenschap.


Terug naar Syrië

Rode Kruis-medewerker Merlijn Stoffels reisde in 2015 samen met 3FM DJ Paul Rabbering naar Syrië. Een jaar later keerde hij terug. Dit is een gedeelte uit zijn blog:

"Ines, ze ziet er prachtig uit met een rode hoofddoek om en een rode trui. Ze straalt en is zichtbaar gelukkig. Ik heb een zwak voor Ines. Misschien wel omdat ze zoveel op mijn dochter lijkt. Ook zo’n stoer meisje en net als mijn dochter gek op sporten, dansen en tekenen. Ik heb ook een zwak voor haar, omdat ze geen moment twijfelde toen we haar vroegen of we haar mochten interviewen. Ze vertelde vorig jaar over de nachtmerries die ze had over wat ze had meegemaakt toen hun huis in de frontlinie lag en hoe ze met gevaar voor eigen leven had moeten vluchten naar dit opvanghuis. Een somber en groezelig schoolgebouw waar ze met het hele gezin in een kamer moest leven en het eten elke dag hetzelfde was. Nu voelt ze zich veel beter, zegt ze. Mede dankzij de psychische hulp en sportlessen die ze via het Rode Kruis aangeboden kreeg. Vooral de dansvoorstelling en het knutselen van bloemen vond ze heel leuk. Op school gaat het ook heel goed, zegt ze glunderend. Ze heeft de hoogst mogelijke cijfers gehaald. Het doet me goed om te zien dat zelfs in tijd van oorlog kinderen gelukkig kunnen zijn. Ik hoop voor haar dat ze ooit een tijd zonder oorlog mee zal maken en in vrijheid zal kunnen leven, maar vooral dat het lukt om haar droom verwezenlijken om dokter te worden. Om, zoals ze het zelf zegt, “de mensen die het moeilijk hebben door de oorlog beter te kunnen maken.”

Bekijk wat er is gebeurd met de opbrengst van eerdere jaren

3FM Serious Request 2016

Met 3FM Serious Request 2016 willen 3FM en het Rode Kruis de strijd aan gaan tegen longontsteking om zo de overlevingskans van vele jonge kinderen in ontwikkelingslanden zoals Haïti, Ethiopië en Soedan te vergroten, zodat zij een eerlijke kans krijgen om op te groeien en zich te ontwikkelen.

>> Kom nu al in actie voor 3FM SR16
>> Het Glazen Huis staat dit jaar in Breda
>> 3FM Serious Request haalt meer dan 7 miljoen euro op

Ster advertentie
Ster advertentie