3FM nieuws

Q&A Darfur

  1. Nieuwschevron right
  2. Q&A Darfur
Wat is er aan de hand in Darfur? Wanneer is deze crisis begonnen? Waarom wordt er hulp geboden? Antwoorden op deze vragen over de situatie in Darfur vind je in de Q&A.

Wat is er aan de hand in Darfur?
De crisis in Darfur startte begin 2003 toen twee rebellengroepen in Darfur in opstand kwamen tegen de centrale regering. De regering sloeg met militaire middelen terug en gewapende milities hebben door moord, verminking, verkrachting en het platbranden van dorpen in anderhalf jaar tijd zeker een miljoen mensen in Darfur van huis en haard verdreven. Het gebied was lange tijd afgesloten voor hulpverleners en media

Wanneer is deze crisis begonnen?
De crisis in Darfur is in het begin van 2003 ontstaan en tussen november 2003 en maart 2004 escaleerde de situatie. Het kostte de hulporganisaties veel tijd om hulp te mogen verlenen in dit gebied. In april 2004 mochten zij het gebied betreden.

Waarom wordt er hulp geboden?
De situatie in Darfur wordt gezien als de grootste humanitaire crisis in de wereld op dit moment. Naar schatting hebben 1.800.000 mensen huis en haard verlaten (ontheemden) en zijn 200.000 mensen naar buurland Tsjaad gevlucht. Er is sprake van massale vernietiging van publieke voorzieningen en eigendommen. Daarnaast wordt geweld gebruikt tegen burgers. Volgens de VN zijn bijna 2 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp. Darfur is ongeveer even groot als Frankrijk en heeft 6 miljoen inwoners. Op dit moment zijn er al 70.000 mensen omgekomen door ziekte en ondervoeding. Cijfers over het aantal doden door geweld zijn niet bekend.

Waarom is er een grote voedselcrisis?
Omdat het zo onveilig was om naar buiten te gaan, hebben maar weinig mensen iets kunnen planten op hun velden. Het gevolg is dat er straks niets te oogsten valt. En deze mensen zijn volledig afhankelijk van landbouw of veeteelt. Naar schatting is 5 tot 30% van de velden beplant! En dat terwijl er normaal gesproken als voedselschaarste is.

Wat zijn de gevolgen?
- De meeste plattelands gebieden in het noorden, westen en zuiden van Darfur stevenen af op een ongekende voedselcrisis; erger nog dan de hongersnood in de tachtiger en negentiger jaren.
- Zoals gezegd hebben de dorpelingen maar 5-30% kunnen planten in vergelijking met de normale situatie. In de meeste gevallen zijn de zaden en landbouwwerktuigen geplunderd en het vee gestolen.
- Het gevolg hiervan is dat huishoudens het hele inkomen gebruiken om voedsel te kopen op de markt. Voedselprijzen zijn als gevolg drastisch gestegen. Doordat veel geld naar voedsel gaat, kan de bevolking nog slechter omgaan met de inflatie. Veel families zijn overgegaan tot het vinden van ‘wild voedsel’; in sommige gevallen vertegenwoordigt dit zelf gevonden voedsel 85% van het totaal.
- Het Rode Kruis voorziet dat externe voedselhulp nog tot ver in het volgende jaar nodig is en heeft een tweeledige strategie opgesteld; het verminderen van migratie en het steunen van lokale initiatieven. Om migratie naar vluchtelingenkampen om ‘voedselredenen’ te voorkomen blijft het Rode Kruis de huidige hulp aan de regio bieden.

Wat hebben de mensen nodig?
Mensen zijn op de vlucht dus hebben niets meer. Ze moeten huisvesting, water, sanitaire voorzieningen, medische zorg en voedsel hebben.

De grootste zorg is toch wel de enorme voedselcrisis die eraan zit te komen. Nu al sterven rond de 6-7000 kinderen per maand aan ondervoeding en ziektes zoals diarree.

Met wie werkt het Nederlandse Rode Kruis samen?
In Darfur werken we samen met het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) en de Soedanese Rode Halve Maan. We ondersteunen hen met geld, goederen en mankracht. Er werken 3 Nederlanders voor ons in Soedan.

In Tsjaad werkt het Nederlandse Rode Kruis samen met het Rode Kruis van Tsjaad en de Internationale Federatie van het Rode Kruis/Rode Halve Maan (IFRC). In Tsjaad werkt Eelko Brouwer namens ons als hoofd van de IFRC.

Wat doet het Rode Kruis in Darfur?
Het Rode Kruis zorgt vooral voor de opvang, dus voor tenten en materialen, watervoorzieningen, medische hulp en voor gezinshereniging. Tijdens conflicten raken mensen elkaar kwijt, er zijn bijvoorbeeld heel veel kinderen die hun ouders kwijt zijn. Het Rode Kruis heeft een goed systeem om mensen op te sporen en weer bij elkaar te brengen.

Wat heeft het Rode Kruis tot nu toe gedaan?
- Huishoudelijk artikelen geleverd aan 373,270 personen op 25 locaties.
- 5,423 ton voedsel naar 259,823 personen op 50 locaties.
- 5 ziekenhuizen gerepareerd en verbeterd.
- 4 primaire gezondheidscentra opgericht, die hulp bieden aan 134,000 personen.
- Watersystemen opgezet en gerepareerd, deze systemen produceren 2,100,000 liter per dag voor meer dan 240,000 personen.
- Veel mensen zijn elkaar kwijtgeraakt. Door het nemen van foto´s die worden opgehangen in de kampen worden mensen weer bij elkaar gebracht.
- De organisatie van de kampen Abu Shok, Zam Zam, Hasahesa voor 120,000 personen.


Hoe verloopt de medische zorg in de kampen?
Om de uitbraak van ziektes te voorkomen zorgen medische teams ervoor dat ze ziektes in een vroeg stadium constateren en behandelen. In verschillende kampen geeft het Rode Kruis medische trainingen aan plaatselijke Rode Kruis-vrijwilligers. Op deze manier kunnen de vrijwilligers helpen om uitbraken van ziektes te voorkomen en deze tijdig te signaleren. Daarnaast geeft het Rode Kruis trainingen in hygiëne. De meest voorkomende ziektes zijn diaree, malaria en problemen aan de luchtwegen. Ongeveer een derde van de kinderen lijdt aan ondervoeding.

Wat doet het Rode Kruis in Tsjaad?
In Tsjaad heeft het Rode Kruis het gehele management over het kamp Tréguine bij Abeché. Dat betekent de zorg voor medische hulp, zorg voor latrines, bouwen van schaduwplaatsen, opzetten van tenten die dienen als leslokaal of als plaats voor bijeenkomsten of als plaats voor andere sociale activiteiten. Daarnaast zorgt het Rode Kruis voor de distributie van voedsel en artikelen als zeep, slaapmatjes en keukensets. In Tréguine verblijven 17.000 mensen.

In Tsjaad zijn 11 kampen om de 200.000 vluchtelingen op te vangen. Naast het eigen kamp Treguine, help het Rode Kruis in de andere kampen. Het Rode Kruis regelt het transport voor vluchtelingen van de grens met Soedan naar de kampen in Tsjaad. Met behulp van deze transport vervoert het Rode Kruis 600 vluchtelingen per dag.
Ook helpen vrijwilligers met het uitdelen van voedsel en huishoudelijke artikelen en met vaccinatiecampagnes.


Wat gaan jullie doen met de opbrengst van de actie
In Soedan wil het Nederlandse Rode Kruis een project van het ICRC uitvoeren. In twee dorpen, Seleia en Zilingi, gaat het Rode Kruis zorgen voor medische basiszorg voor ontheemden. We willen semi-mobiele klinieken opzetten waar mensen voor medische basiszorg naar toe kunnen gaan.

Ster advertentie
Ster advertentie