3FM nieuws

Ouders surveilleren bij eindexamens?

  1. Nieuwschevron right
  2. Ouders surveilleren bij eindexamens?

Op een middelbare school in Middelburg worden ouders gevraagd te surveilleren bij de landelijke eindexamens.

De Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW) in Middelburg schakelt de hulp van ouders in bij de landelijke eindexamens, die op maandag 13 mei van start gaan. De examens kunnen in verband met de verbouwing van de school niet plaatsvinden in de lokalen van het schoolgebouw. Om die reden wordt het overgrote deel van de examens afgenomen in gymzalen op een andere locatie. Voor docenten met één tussenuur is de afstand te groot, waardoor de school zich nu genoodzaakt ziet de hulp van ouders in te schakelen bij de surveillance. Dat heeft de heer Rosendaal, de examensecretaris van de school, bevestigd.

Ouders surveilleren niet bij eigen kinderen

Bij het surveilleren wordt erop toegezien dat de eindexamenkandidaten voldoende papier hebben en geconcentreerd hun examens kunnen maken. De CSW heeft ouders in een mail gevraagd om via een 'enquête' hun beschikbaarheid in de examenperiode aan te geven. Men wil ouders, wanneer mogelijk, niet laten surveilleren bij de eigen kinderen.

Al eerder gesurveilleerd

Ouders werden eerder dit schooljaar al gevraagd toezicht te houden toen schoolexamens (vroeger waren dit de tentamens) werden afgenomen. Ook op het Mill-Hill College in Goirle werd bij de schoolexamens hulp van buitenaf ingeschakeld. Daar werden bejaarden ingezet erop toe te zien dat alles goed verliep.

Onderwijsinspectie: directeur bepaalt wie surveilleert

De onderwijsinspectie laat weten dat het niet wettelijk staat voorgeschreven wie er mag surveilleren bij de landelijke eindexamens. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de schooldirecteur zelf. Deze is ervoor verantwoordelijk dat het allemaal goed verloopt. De inspectie houdt het in de gaten.

Wat denk jij? Ligt hier mogelijk een probleem? Stel je voor dat er niet een ouder, maar wel een bekende surveilleert... kan die niet in een netelige situatie komen?

Ster advertentie
Ster advertentie