3FM nieuws

Antwoord vraag 42 vmbo Fries aangepast

  1. Nieuwschevron right
  2. Antwoord vraag 42 vmbo Fries aangepast

Goed...onze kennis van Fries is nul. Een lekker concreet verhaal over de desbetreffende wijziging zit er dus niet in. Maar, een uitleg van het Cito over de wijziging in het antwoord van vraag 42 hebben we wel voor je!

Het nieuwe antwoord op vraag 42 in het vmbo-examen Fries is als volgt:

maximumscore 2

“sûn iten op ’e tafel te krijen” (rigels 61-62)
“Se wolle benammen goed, sûn iten op ’e tafel” (rigels 96-97)

as twa sitaten goed binne 2
as ien sitaat goed is 1

Als een examenkandidaat naast deze twee citaten een derde citaat heeft genoemd (het derde citaat uit het correctievoorschrift of een ander), moet dit bij de beoordeling buiten beschouwing worden gelaten, ook als dit citaat op de eerste of tweede plaats staat.

Toelichting:
Het zinsdeel “In folkstún is in sûne saak” dat in het correctievoorschrift als juist citaat vermeld wordt, staat niet, zoals in de vraag staat, in alinea 3 tot en met 5. Een examenkandidaat die dit zinsdeel niet heeft opgenomen in zijn antwoord mag dit daarom niet worden aangerekend en een examenkandidaat die geforceerd een onjuist derde zinsdeel uit alinea 3 tot met 5 heeft genoemd, mag dit ook niet worden aangerekend.

Ster advertentie
Ster advertentie