Meer NPO
STER Advertentie

Algemene Voorwaarden Sponsorloop

Maandag 9 september 2019 - 09:29 uur

3FM Serious Request is een initiatief van NPO 3FM (hierna te noemen: 3FM) en wordt georganiseerd door 3FM, Bart de Graaffweg 2, 1202 JJ te Hilversum

Inschrijving geschiedt uitsluitend onder deze Algemene Voorwaarden, zoals door 3FM is bepaald.

Elke deelnemer aan 3FM Serious Request: The Lifeline 2019 (hierna te noemen '3FMSR: The Lifeline'), stemt in met het deelnemen aan de sponsorloop onder eigen verantwoordelijkheid. Deze sponsorloop bestaat uit 25 verschillende etappes, van gemiddeld 19 km per etappe, op de route tussen Goes en Groningen.

Elke deelnemer zal zich houden aan deze Algemene Voorwaarden voor Deelname zoals vastgesteld door 3FMSR: The Lifeline.

Inschrijving

Route en tijden

Veiligheid 

Door zich aan te melden voor 3FMSR: The Lifeline en deel te nemen aan één of meerdere etappes verklaart de deelnemer dat:

 1. Hij/zij op de hoogte is van de risico’s die deelname aan 3FMSR: The Lifeline met zich mee kunnen brengen.
 2. Hij/zij volledig op de hoogte is van het feit dat hij/zij volledig op eigen risico deelneemt.
 3. Hij/zij tijdens het uitvallen bij een etappe voor eigen vervoer moet zorgen naar het door de deelnemer gewenste punt.
 4. Hij/zij bij aankomst bij een ‘chequepoint’ voor eigen vervoer moet zorgen voor een veilige thuiskomst.
 5. Hij/zij erkent dat 3FM het recht heeft om, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid hem/haar uit te sluiten van deelname (betalingen worden niet gerestitueerd);
 6. Hij/zij in goede (mentale en fysieke) gezondheid en in goede fysieke conditie verkeert om deel te nemen aan de 3FMSR: The Lifeline
 7. Hij/zij verantwoordelijk is de juiste voorbereidingen te treffen voor deelname aan 3FMSR: The Lifeline. Zo dient men bijvoorbeeld de weersverwachtingen in de gaten te houden zodat de juiste kleding gedragen wordt en voldoende eten en drinken mee te nemen voor onderweg.

Tijdens 3FMSR: The Lifeline worden opnames gemaakt die kunnen worden gebruikt in de meeste brede zin van het woord. Door deel te nemen aan 3FMSR: The Lifeline ga je ermee akkoord dat je (inclusief portret) mogelijk te zien bent via diverse media, zoals televisie, internet, social media, beeld- en/of geluidsdragers, drukwerk e.d. en/of anderszins, daaronder mede begrepen voor onder meer informatieve, promotionele en publicitaire doeleinden. Aan je medewerking aan de opnamen en het gebruik daarvan kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan je medewerking aanleiding zijn of geven tot enige (nadere) vergoeding.

Het is verboden tijdens de wandeltochten:

 1. onder invloed te zijn van alcohol of drugs;
 2. zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
 3. reclame-uitingen bij zich te dragen, behoudens met specifieke toestemming van 3FM;
 4. geluidsdragers te gebruiken die hoorbaar of hinderlijk zijn voor anderen of de uitzending;
 5. huisdieren mee te nemen.

In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden voor Deelname van 3FMSR: The Lifeline niet voorzien, beslist 3FM.

Meer 3FM nieuws

Kijk live naar 3FM

Populair op 3FM