Meer NPO

Skandal Im Sperrbezirk

De tekst gaat over Rosi, die heerst over de rosse buurt van München: ‘Und wenn dich deine Frau nicht liebt, wie gut, daß es die Rosi gibt!’ De naam Spider Murphy Gang is ontleend aan het tweede couplet van Presley’s Jailhouse rock, met name de zin: "Spider Murphy played the tenor saxophone…"

Artiesten

Populair op 3FM