Meer NPO

Wat? Begraven worden in een levende doodskist?