Nu op 3FM: -

Vandaag duidelijkheid over gestolen examens?

Dinsdag 11 juni 2013 - 12:38 uur

Waarschijnlijk komt er aan het einde van de middag duidelijkheid over de geldigheid van de examens. De onderwijsinspectie en het College voor Examens zitten net als de eindexamenscholieren in grote onzekerheid, maar hopen vandaag nog uitsluitsel te kunnen geven over wat er gebeuren met de gestolen examens.

De onderwijsinspectie doet onderzoek naar de mogelijke verspreiding van de gestolen examens. Als blijkt dat er op grote schaal gefraudeerd is, kunnen de examens ongeldig worden verklaard. De VO-raad, de organisatie van het voortgezet onderwijs, vindt in ieder geval niet dat alle leerlingen examens moeten overdoen. "Niet alle Nederlandse leerlingen kunnen het slachtoffer worden van de fouten van één school."

Lees verder op http://nos.nl/op3/artikel/516597-vandaag-meer-info-verwacht-over-examens.html

Meer 3FM nieuws

Populair op 3FM

Bericht naar de studio

Vul in als je een antwoord wilt kunnen ontvangen